CGS-CIMB คือใคร

เชื่อมต่อการลงทุน ที่เหนือกว่าสู่เอเซีย

 

CGS-CIMB Securities International  Pte. Ltd. (“CGS-CIMB”) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำ ทางการเงินครบวงจรในเอเชีย โดยเป็นบริษัทร่วมทุนสัดส่วน 50-50 ระหว่าง บริษัท China Galaxy International Financial Holdings Limitedซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ China Galaxy Securities Co. Ltd., and CIMB Group Sdn Bhd.

พร้อมด้วยเครือข่ายสาขาและพันธมิตรระดับโลก ใน มากกว่า 20 ประเทศ  ทำให้ CGS-CIMB เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย ที่เพียบพร้อมด้วยทีมวิจัยและเป็นเลิศด้านบริการทางการเงิน

เรามุ่งเน้นให้บริการลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน ครบถ้วนทั้งเป็นธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน, ตราสารอนุพันธ์, บริการเฉพาะสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ , งานวิจัยและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์, ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และบริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์

ทีมนักวิเคราะห์ได้รับรางวัลการันตีผลงานมากมาย และเรามั่นใจในบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากกว่า 800 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาค และความสามารถในทีมวิจัยที่แข็งแกร่งของเรานำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการและนำลูกค้าสู่โอกาสที่ดีกว่าในการลงทุน

×